Energy and critical infrastructure

Beskyt dine mest værdifulde
data og operationer.

 

Den største fare for faciliteter og systemer, der styrer elproduktion, traffikkontrol, behandling af vand, forsvar og lignende, udgøres af cyberangreb fra statsstøttede grupper eller aktivister.

De anstrengelser, der gøres for at beskytte sådanne nøgleoperationer, bliver ofte vanskeliggjort af gammel infrastruktur, af serviceydelser der deles og af digitale systemer, der i stigende grad forbindes med hinanden. Disse elementer kan forøge dine risici og udsætte følsomme data og vitale kontrolsystemer for fare.

Vores cybersikkerhedseksperter har færdighederne og den nødvendige viden om industrien. Desuden er de i besiddelse af de nødvendige sikkerhedsgodkendelser og den lovgivningsmæssige erfaring, som er nødvendig for at kunne styre både eksisterende og nye sikkerhedsrisici på en integreret og forretningsorienteret måde.