AWARENESS TRAINING.

Forstærk din
første forsvarslinje.


OVERBLIK

Dine medarbejdere bliver ofte udsat for sofistikeret phishing og angreb med ransomware. Medarbejderne er både målet for og den første forsvarslinje mod cyberkriminalitet.

Rent tekniske løsninger hjælper kun din organisation et stykke ad vejen, når det gælder om at bekæmpe cybertrusler, og du vil sandsynligvis stadig være sårbar over for angreb.

Du kan fremme proaktiv og sikkerhedsbevidst adfærd i din organisation
Vores modul-baserede program er udformet til at hæve din sikkerhedstærskel. Det hjælper dine medarbejdere til at forstå, tilegne sig og praktisere proaktiv og sikkerhedsbevidst adfærd for at forhindre cyberangreb og brud på datasikkerheden.

Deltagerne lærer om de fundamentale problemer med cybersikkerhed og får eksempler på aktuelle cybertrusler fra den virkelige verden. Desuden lærer de, hvordan de kan beskytte sig selv og organisationen.    

Uddannelsesprogrammet kan skaleres til hele organisationen eller til et mindre, mere fokuseret hold.

 

Programmets hovedindhold

 • Simulerede angrebsscenarier ved hjælp af phishing-emails
 • Live-demonstration af hvordan dit system/dine data hackes
 • Gennemgang af en cybersikkerhedshændelse fra den virkelige verden
 • Detaljeret undersøgelse af det aktuelle trusselslandskab

 • Afklaring af medarbejderens rolle i cybersikkerhed
 • Konkrete eksempler på gode og dårlige sikkerhedsvaner
 • Resultater angående medarbejdernes sikkerhedsbevidsthed til evaluering før og efter for at se hvad de har lært
 • Rapportering baseret på resultater og anbefalinger

 

Proces

 

Prevent awereness training - Proces

 

Save

Anbefalet setup af program

Hvert enkelt modul kan tages individuelt, men vi anbefaler et program med simulerede angreb både før og efter, at medarbejderne har deltaget i workshoppen. På den måde kan du se i hvilken grad, dine medarbejderes sikkerhedsbevidsthed er blevet højnet.

 

 

Save

Prevent awereness training - modulerModul 1 – Simuleret angreb før workshop

 • Test gennem simulerede angrebsscenarier med phishing-emails der skal vise dine medarbejderes eksisterende grad af sikkerhedsbevidsthed
 • Udbytte: Rapport.

Modul 2a – Live hacking-workshop

 • Live-demonstration af hvordan dit system/dine data hackes samt gennemgang af en virkelig cybersikkerhedshændelse
 • Udbytte: Opfølgning efter workshop

Modul 2b – Workshop om menneskelig adfærd

 • Afklaring af medarbejderens rolle i cybersikkerhed med konkrete eksempler på gode og dårlige sikkerhedsvaner
 • Udbytte: Opfølgning efter workshop

Modul 3 – Simuleret angreb efter workshop

 • Et opfølgende, simuleret angreb med phishing-emails for at måle forbedringer i medarbejdernes sikkerhedsbevidsthed og identificere specifikke områder, hvor der kan foretages forbedringer i organisationen
 • Udbytte: Rapport med anbefalinger

 

Save

Fordele

 • Højnelse af dine medarbejderes risikobevidsthed og forstærkning af din sikkerhedsbarriere
 • Forbedring af din overordnede sikkerhed
 • Forstå dit udgangspunkt med hensyn til sikkerhed
 • Forstå konsekvenserne af et cyberangreb
 • Opnå forståelse af det aktuelle trusselslandskab

 • Måling af hvor meget medarbejdernes bevidsthed om cybersikkerhed er højnet
 • Opnå forståelse af de menneskelige aspekter af cybersikkerhed
 • Få handlingsrettede anbefalinger til at forbedre kritiske områder
 • Idenfificér hvor der er rum for forbedring i hele organisationen
 • Bevæg dig fra en reaktiv til en proaktiv tilgang til aktuelle og fremtidige trusler

Bestil Awareness Training skræddersyet til din organisation.

Vælg mellem:


Tak for din interesse for CSIS

Vi vender tilbage til dig så hurtigt som muligt